• info@ekopon.cz
 • Pneu/auto servis
  775 799 183
 • Čistění vozidel
  775 799 183
 • Odtahová služba
  775 799 185
 • Půjčovna nářadí
  775 799 184
 • Půjčovna vozíků
  776 776 551
 • Výkup železa
  774 104 100

PŮJČOVNÍ ŘÁD
Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a pro nájemce /zákazníka/ na straně druhé.
Smluvní vztah ve věci zapůjčení nářadí vzniká podpisem nájemní smlouvy a řídí se tímto půjčovním řádem.

Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník

a/ fyzická osoba
- byl starší 18 let
- předložil platný doklad totožnosti
- složil finanční zálohu /kauci/ určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného zboží

b/ právnická osoba
- měl objednávku s pověřením konkrétní osoby k převzetí
- byl starší 18 let
- předložil platný doklad totožnosti
- složil kauci ...

Půjčovné se platí při uzavření nájemní smlouvy. Při dlouhodobém pronájmu se zvyšuje kauce o předpokládanou platbu a ta se provede po ukonční pronájmu a zároveň se poskytují slevy 10% - 30% dle délky zápůjčky. Slevu nelze uplatnit zpětně ani kombinovat s víkendovou sazbou.
Ceny uvedené v ceníku jsou smluvni. Vzájemnou dohodou lze sjednat ceny i kauce odlišné od ceníku.

Pronajímatel si vyhrazuje právo změny cen i sortimentu.

Doba pronájmu je uvedena v nájemní smlouvě a je závazná. V případě, že nájemce bude potřebovat prodloužit dobu nájmu, vyžádá si souhlas s prodloužením nájmu nejpozději do konce dohodnuté doby nájmu. V případě překročení 24 hod. doby pronájmu
o 1 hod. se zvyšuje platba o 1/4 tarifu
o 3 hod. se zvyšuje platba o 1/2 tarifu
o 5 hod. se zvyšuje platba o 1 denni tarif.